DASAR PRIVASI

Kami di PlagiarismDetector.net mengambil berat tentang privasi data yang dikongsi dengan kami oleh pengguna kami, itulah sebabnya kami berdedikasi untuk melindungi privasi pelanggan kami. Dasar Privasi ini bertujuan untuk memberikan pengguna kami pengetahuan yang betul mengenai maklumat yang kami kumpulkan dan sebabnya, serta cara kami menggunakan maklumat tersebut. Sepanjang dasar ini, ketahui bahawa apabila kami menulis "PlagiarismDetector.net" atau "kami" atau "kami", ini bermakna kami bercakap tentang PlagiarismDetector.net, Inc., sebuah syarikat, dan anak syarikat kami serta ahli gabungan lain.

Dasar Privasi ini telah disusun untuk memberi perkhidmatan kepada pengguna yang prihatin tentang cara 'Maklumat Pengenalan Peribadi (PII)' mereka boleh digunakan dalam talian. Mengikut undang-undang privasi dan keselamatan maklumat AS, PII ialah maklumat yang boleh digunakan sendiri atau dengan maklumat lain untuk mengenal pasti, mencari atau menghubungi individu. Kami mengesyorkan anda membaca dasar dengan teliti untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang cara kami mengumpul, menggunakan atau mengendalikan PII anda mengikut Tapak, Perisian, Apl dan Perkhidmatan kami.

Isi kandungan
Apakah skop Dasar Privasi PlagiarismDetector.net ini?

Dasar Privasi ini disepadukan ke dalam Syarat Perkhidmatan dan Perjanjian Lesen PlagiarismDetector.net yang boleh didapati di https://plagiarismdetector.net/privacy ("Syarat Perkhidmatan") dan berkaitan dengan maklumat yang diperolehi oleh kami melalui anda penggunaan Tapak, Perisian, Apl dan Perkhidmatan PlagiarismDetector.net ("Maklumat") seperti yang dijelaskan dalam Polisi ini. Penggunaan istilah berhuruf besar dalam Polisi ini dan tidak dinyatakan sebaliknya hendaklah mempunyai takrifan yang diberikan untuk istilah tersebut dalam "Syarat Perkhidmatan".

Apakah Maklumat yang PlagiarismDetector.net kumpul tentang saya?

Setiap kali pelanggan berinteraksi dengan Perisian, Apl, Tapak dan/atau Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul satu Maklumat atau digabungkan dengan data lain, boleh digunakan untuk mengenal pasti anda ("Data Peribadi"). Terdapat juga beberapa Maklumat yang kami kumpulkan yang disimpan dalam cara yang tidak boleh dipautkan kembali kepada anda ("Data Bukan Peribadi").

Data yang anda berikan kepada kami setiap kali anda membuat akaun

Apabila anda mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan Plagiarismdetector.net, anda dengan rela hati berkongsi dengan kami Data Peribadi tertentu, termasuk yang berikut:

Alamat e-mel, nama pengguna, kenalan dan pilihan bahasa anda. Apabila log masuk ke PlagiarismDetector.net dengan kelayakan rangkaian sosial, seperti dengan akaun Google+ atau Facebook anda, kami akan meminta persetujuan anda untuk mengakses maklumat asas daripada akaun tersebut, seperti alamat e-mel dan nama anda. Jika anda ingin berhenti berkongsi maklumat tersebut dengan kami, anda boleh berbuat demikian pada bila-bila masa dengan mengalih keluar akses PlagiarismDetector.net ke akaun tersebut.

Jika anda pelanggan yang membayar, anda harus memberikan maklumat pembayaran anda. Ini diperlukan untuk menyampaikan sepenuhnya sebarang transaksi yang boleh dipasarkan di tapak PlagiarismDetector.net. Kami menggunakan data untuk memproses dan memenuhi transaksi anda. Jika anda memilih PayPal® untuk membayar pesanan anda, anda perlu memberikan nombor kad kredit anda terus kepada PayPal®. Dasar privasi PayPal® akan digunakan pada maklumat yang anda berikan pada PayPal® laman web.

Apakah Maklumat lain yang kami kumpulkan daripada anda?

PlagiarismDetector.net mengumpul Maklumat ini semasa anda menggunakan Tapak, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan:

Kandungan Pengguna: Ini termasuk semua teks, dokumen, atau kandungan atau maklumat lain yang dimuat naik, dimasukkan atau dipindahkan oleh anda sebagai sebahagian daripada penggunaan Perkhidmatan dan/atau Perisian kami.

Apakah maklumat yang dikumpul secara automatik?

Terdapat maklumat tertentu tentang peranti yang anda gunakan untuk berhubung dengan PlagiarismDetector.net dan penggunaan Tapak, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan anda secara automatik didaftarkan dalam sistem kami, termasuk yang berikut:

Lokasi anda: Ini ialah kawasan geografi atau tempat anda menggunakan peranti anda seperti komputer, telefon bimbit atau tablet anda (seperti yang dinyatakan oleh alamat [IP] Internet Protocol atau pengecam serupa) apabila berinteraksi dengan Tapak, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan kami.

Data atau maklumat log anda: Sama seperti tapak web lain, pelayan kami mengumpulkan data secara automatik apabila anda mengakses atau menggunakan Tapak, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan kami dan menyimpannya dalam fail log. Data log ini mungkin termasuk alamat IP anda, jenis dan tetapan penyemak imbas, konfigurasi penyemak imbas, tarikh dan masa penggunaan, data kuki dan pilihan bahasa.

Maklumat penggunaan anda: Ini adalah maklumat tentang Tapak PlagiarismDetector.net, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan yang anda gunakan dan cara anda menggunakannya. Kami juga mungkin memperoleh data daripada ahli gabungan dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami untuk memeriksa cara pengguna menggunakan Tapak, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan kami. Sebagai contoh, kami akan mempunyai idea tentang bilangan pengguna yang mengakses halaman tertentu pada tapak dan pautan yang biasanya mereka klik. Kami akan menggunakan data yang dikumpul ini untuk lebih memahami dan membantu dalam mengoptimumkan tapak.

Maklumat peranti anda: Ini ialah data yang dikumpul daripada komputer atau peranti mudah alih anda yang termasuk jenis perkakasan dan perisian yang anda gunakan (seperti sistem pengendalian dan jenis penyemak imbas anda), dan juga pengecam peranti unik untuk peranti yang menggunakan PlagiarismDetector.net.

kuki: Data yang dikumpul daripada kuki dijelaskan dalam "Adakah PlagiarismDetector.net menggunakan kuki?" bahagian dan dalam Dasar Kuki kami.

Bilakah PlagiarismDetector.net mengumpul maklumat?

Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda mengisi borang, melanggan surat berita, membuat pesanan, menggunakan sembang langsung, membuka tiket sokongan dan/atau memasukkan sebarang maklumat di tapak kami.

Bagaimanakah PlagiarismDetector.net menggunakan Maklumat saya?

Kami di PlagiarismDetector.net memproses, menggunakan dan merekodkan Maklumat anda sebagaimana yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kontrak kami dengan anda dan untuk kepentingan perniagaan kami yang sah, termasuk yang berikut:

 • untuk berkomunikasi dan membina hubungan dengan anda tentang penggunaan Tapak, Perisian dan/atau Perkhidmatan kami, pengumuman produk dan perkhidmatan kami, kemas kini perisian jika ada, dan untuk dapat memberi maklum balas kepada permintaan anda untuk mendapatkan bantuan yang termasuk memberikan anda sokongan pengesahan akaun sekiranya anda menghadapi masalah dengan mengakses akaun anda atau untuk membuat susulan dengan anda selepas surat-menyurat.
 • untuk membantu kami mengurus Tapak, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan kami, mengesahkan pengguna untuk tujuan keselamatan, menawarkan ciri dan akses pengguna yang disesuaikan, memproses dan menyampaikan urus niaga, menjalankan semakan dan kajian, membangunkan ciri yang akan datang, dan meningkatkan algoritma dan prestasi Tapak, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan kami.
 • untuk menghantar pemberitahuan e-mel terus kepada anda dan tawaran istimewa tentang perkhidmatan PlagiarismDetector.net, yang mana anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa yang anda inginkan. Untuk butiran lanjut tentang perkara ini, sila pergi ke bahagian ini - "Adakah PlagiarismDetector.net akan menghantar e-mel kepada saya?" Jika anda seorang yang tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), kami hanya akan menghantar bahan promosi kepada anda jika anda membenarkan kami berbuat demikian dari masa anda membuat akaun anda atau bila-bila masa selepas itu.
 • untuk menentukan statistik terkumpul tentang kuantiti peranti unik menggunakan Tapak, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan kami, dan untuk mengenal pasti serta mencegah penyalahgunaan dan penipuan.
 • Untuk memproses transaksi anda dengan cepat
 • untuk menunjukkan Kandungan Pengguna yang berkaitan dengan akaun anda dan untuk memastikan bahawa ia boleh diakses oleh anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami.
Adakah PlagiarismDetector.net menganalisis Kandungan Pengguna?

Kami menjamin bahawa pekerja PlagiarismDetector.net tidak memantau semua Kandungan Pengguna yang disimpan dalam atau dihantar melalui Tapak, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan kami, tetapi ia boleh dilihat jika kami mendapati bahawa Syarat Perkhidmatan telah dilanggar dan kebenaran diperlukan, jika kami mendapati perlu untuk berbuat demikian menjawab permintaan anda untuk sokongan pengguna, jika kami memutuskan bahawa terdapat keperluan untuk menyemaknya seperti yang ditakrifkan dalam Syarat Perkhidmatan, atau untuk meningkatkan algoritma kami seperti yang dinyatakan dalam Pengguna Bahagian kandungan Syarat Perkhidmatan kami. Akhir sekali, Maklumat anda mungkin dilihat apabila terdapat keperluan untuk melindungi hak, harta atau keselamatan peribadi PlagiarismDetector.net dan penggunanya, atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, seperti bertindak balas kepada mana-mana undang-undang yang diproses seperti waran dan perintah mahkamah .

Hak untuk menggunakan Data dan Pendedahan

Adakah PlagiarismDetector.net pernah berkongsi Maklumat saya?

PlagiarismDetector.net hanya mendedahkan Data Peribadi kepada pihak ketiga apabila:

 • Kami bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan yang membantu kami dalam memenuhi keperluan operasi perniagaan, ini termasuk pengehosan, menambah baik dan membawa Perkhidmatan kami. Kami juga menggunakan penyedia perkhidmatan untuk perkhidmatan dan fungsi tertentu seperti perkhidmatan sokongan pelanggan, komunikasi e-mel dan analitis. Pembekal perkhidmatan ini hanya boleh mengakses, memproses atau merekod Data Peribadi mengikut arahan kami dan untuk melaksanakan tugas mereka kepada kami.
 • Kami mempunyai kebenaran anda untuk berkongsi Data Peribadi anda.
 • Kami percaya adalah penting untuk menyiasat kemungkinan pelanggaran Syarat Perkhidmatan, untuk melaksanakan Syarat Perkhidmatan tersebut, atau apabila kami percaya adalah perlu untuk menyiasat atau mengambil tindakan berkenaan aktiviti yang menyalahi undang-undang, penipuan yang disyaki, atau potensi ancaman terhadap harta benda, orang atau kaedah di mana kami mengendalikan Tapak, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan kami.
 • Kami memastikan bahawa pemeliharaan, akses atau pendedahan Data Peribadi anda adalah mandatori oleh undang-undang untuk melindungi hak, harta, atau keselamatan peribadi PlagiarismDetector.net dan pengguna Tapak, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan kami, atau untuk bertindak balas kepada permintaan yang sah oleh mana-mana pihak berkuasa awam.
 • Kita perlu berbuat demikian berhubung dengan pemerolehan, penggabungan, penyusunan semula, kebankrapan, tawaran awam sekuriti, penjualan sebahagian atau semua aset kita. Dalam kes sedemikian beberapa atau semua Data Peribadi anda mungkin dipindahkan atau dikongsi dengan entiti lain, tertakluk kepada Dasar Privasi ini.
 • Kami mungkin memberikan atau mendedahkan Data Bukan Peribadi kepada pihak ketiga dan secara terbuka - contohnya, kepada ahli gabungan di bawah perjanjian dengan kami, atau sebagai sebahagian daripada laporan kemajuan yang mungkin kami sediakan kepada pengguna.
 • Sebarang laporan, keputusan atau kesimpulan yang dinyatakan oleh plagiarismdetector.net tidak mempunyai nilai undang-undang & tidak boleh dikemukakan di mahkamah dan perkara undang-undang lain.
 • Dalam apa jua keadaan sama ada sebagai bukti elektronik atau digital, plagiarismdetector.net mengekalkan semua hak kebolehterimaannya.
Adakah PlagiarismDetector.net mendapat keuntungan untuk Data Peribadi saya dengan menjualnya?

Tidak, PlagiarismDetector.net tidak menjual atau menyewa Data Peribadi anda.

Adakah PlagiarismDetector.net menggunakan kuki?

Kuki digunakan oleh pelayar web untuk menyediakan kandungan yang diperibadikan dan mengingati kelayakan log masuk dan tetapan akaun. PlagiarismDetector.net menggunakan kuki dan teknologi serupa, termasuk suar web dan piksel penjejakan. Ini diperlukan untuk mengumpul data penggunaan dan analitik yang membantu kami menyediakan Tapak, Perisian, Apl dan/atau Perkhidmatan kami kepada anda dan juga untuk membantu dalam menyampaikan iklan bagi produk dan perkhidmatan PlagiarismDetector.net yang berkaitan kepada anda apabila anda menyemak imbas halaman tertentu di Tapak dan kemudian pergi ke tapak pihak ketiga. PlagiarismDetector.net tidak berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga untuk tujuan membenarkan mereka menghantar iklan mereka kepada anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kuki dan cara PlagiarismDetector.net menggunakannya, sila lihat Dasar Kuki kami.

Kami menggunakan kuki untuk:

 • Bantu mengingat dan memproses item dalam troli beli-belah.
 • Fahami dan simpan pilihan pengguna untuk lawatan akan datang.
 • Jejak & menganalisis aktiviti pengguna kami, supaya kami boleh menawarkan pengalaman yang lebih baik.

Anda boleh memilih untuk mematikan semua kuki, atau anda boleh memilih untuk meminta komputer anda memberi amaran kepada anda apabila kuki dihantar. Ini boleh dilakukan melalui tetapan penyemak imbas anda. Memandangkan setiap penyemak imbas adalah berbeza, pergi ke Menu Bantuan penyemak imbas anda untuk mengetahui cara anda boleh mengubah suai kuki dengan betul. Jika anda memilih untuk mematikan kuki, sesetengah ciri mungkin tidak berfungsi dengan betul.

Pendedahan pihak ketiga

You can change your privacy settings by clicking the following button: .

We use a third party to provide monetization technologies for our site. You can review their privacy and cookie policy here.

Explicit Notice

Kami tidak menjual, berdagang, atau sebaliknya memindahkan kepada pihak luar Maklumat Pengenalan Peribadi anda.

Pautan Pihak Ketiga

 • Kami menggunakan pautan pihak ketiga dalam Catatan Blog kami untuk membantu memperbaik kandungan untuk pembaca kami.
 • Kami menggunakan pautan pihak ketiga dalam halaman Dasar Privasi kami untuk membimbing pelawat kami cara kami mengendalikan PII dan kuki.

Harap maklum bahawa kami tidak dapat menjamin ketulenan mana-mana pautan luar yang mungkin anda lawati. Adalah disyorkan bahawa anda sentiasa melakukan penyelidikan anda sendiri sebelum melawati mana-mana pautan pihak ketiga.

Google

Kami menggunakan Pengiklanan Google Adsense di Tapak, Apl dan/atau perisian kami. Prinsip Pengiklanan Google boleh merumuskan keperluan pengiklanan Google. Mereka diperkenalkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna.

Untuk maklumat lanjut, lawati: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=ms

Sebagai vendor pihak ketiga, Google menggunakan kuki untuk menyiarkan iklan di Tapak, Apl dan/atau Perisian kami. Penggunaan kuki DART oleh Google membolehkannya menyiarkan iklan kepada pengguna kami berdasarkan lawatan terdahulu mereka ke Tapak, Perisian, Apl dan Perkhidmatan kami serta tapak lain. Jika anda ingin menarik diri daripada penggunaan kuki DART, anda boleh berbuat demikian dengan melawati dasar privasi Iklan Google dan Rangkaian Kandungan.

Kuki yang kami gunakan
asal usul Kuki Penerangan tamat tempoh kategori
CloudFlare __cfduid Kuki '__cfduid' ditetapkan oleh perkhidmatan CloudFlare untuk mengenal pasti trafik web yang dipercayai. Ia tidak sepadan dengan mana-mana id pengguna dalam aplikasi web, begitu juga kuki tidak menyimpan sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi.
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-
Pihak Pertama
Berterusan
Analitis & Pemasaran
Google Analitis _gid Digunakan untuk membezakan pengguna. 2 tahun Analitis & Pemasaran
Google Analitis _ga Digunakan untuk membezakan pengguna Pihak Pertama
Berterusan
Analitis & Pemasaran
PlagiarismDetector.net bioep_shown pop timbul iklan trach 1 minggu Penjejakan
PlagiarismDetector.net bioep_shown_session Jejaki pop timbul iklan dipaparkan 1, 2 saat Penjejakan
PlagiarismDetector.net ci_session Digunakan untuk menjejak sejarah pengguna, biasanya digunakan untuk menyemak log masuk 1 hari Penjejakan
PlagiarismDetector.net AWSELB Nama kuki ini dikaitkan dengan fungsi Amazon Web Services Elastic Load Balancing untuk penghalaan permintaan pelanggan pada pelayan. Tujuan utama kuki ini ialah: Sangat Diperlukan 1 hari Penjejakan

Kami, bersama-sama vendor pihak ketiga seperti Google menggunakan kuki pihak pertama (seperti kuki Google Analitis) dan kuki pihak ketiga (seperti kuki DoubleClick) atau pelbagai pengecam pihak ketiga yang lain bersama-sama untuk menyusun data tentang interaksi pengguna dengan tera iklan dan fungsi perkhidmatan iklan lain kerana ia berkaitan dengan Tapak, Perisian, Apl dan Perkhidmatan kami.

Pilih keluar

Menggunakan halaman Tetapan Iklan Google, anda boleh menetapkan pilihan untuk cara Google mengiklankan kepada anda. Sebagai alternatif, anda boleh menarik diri melalui halaman Pilih Keluar Inisiatif Pengiklanan Rangkaian atau melalui tambahan Penyemak Imbas Pilih Keluar Analitis Google.

Untuk maklumat lanjut layari: www.allaboutcookies.org

Bagaimana untuk memadam, mengubah suai atau melumpuhkan kuki

Anda boleh memadamkan kuki atau melumpuhkan penggunaannya dengan mengikut arahan penyemak imbas anda:

Jika anda menggunakan penyemak imbas yang berbeza, ikut arahan daripada pembekalnya.

Bagaimanakah pemalam dan apl pihak ketiga berfungsi?

Beberapa aplikasi dan perkhidmatan pihak ketiga yang bekerjasama dengan kami mungkin meminta persetujuan untuk mengakses Maklumat anda. Aplikasi sedemikian akan memberi anda notis dan meminta kebenaran anda untuk mendapatkan akses atau maklumat. Adalah lebih baik untuk mempertimbangkan pemilihan aplikasi dan perkhidmatan sedemikian, dan kebenaran anda, dengan berhati-hati.

Sesetengah pemalam pihak ketiga atau kandungan terbenam Tapak, Apl dan/atau Perisian kami, seperti butang "Suka" Facebook, boleh membenarkan pentadbir mereka mengetahui bahawa anda telah melawati Tapak tersebut, dan mereka mungkin menggunakan maklumat ini dengan data lain yang mereka telah mengumpulkan tentang lawatan anda ke tapak web atau perkhidmatan lain di internet yang boleh mengenal pasti anda.

Data yang dikumpul oleh pihak ketiga melalui pemalam dan aplikasi ini tertakluk kepada dasar masing-masing pihak. Kami amat menggalakkan anda membaca dasar tersebut dengan teliti dan memahami cara entiti lain menggunakan data anda.

Adakah PlagiarismDetector.net akan menghantar pemberitahuan e-mel kepada saya?

Akan ada masanya kami mungkin menghantar maklumat kepada anda tentang tawaran istimewa, kemas kini perisian dan pengumuman produk lain. Kami juga mungkin ingin menghantar maklumat tentang produk dan perkhidmatan daripada ahli gabungan perniagaan kami kepada anda. Tetapi, anda boleh melumpuhkan komunikasi tersebut pada bila-bila masa dengan mengklik butang "nyahlanggan" yang boleh didapati dalam e-mel PlagiarismDetector.net dan juga dengan menukar pilihan kenalan anda. Semua pemegang akaun PlagiarismDetector.net masih akan menerima pemberitahuan e-mel yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami, walaupun anda memilih untuk berhenti melanggan e-mel ini.

Untuk pengguna yang datang dari EEA:

Kami hanya akan menyampaikan komunikasi promosi kepada pengguna yang terletak di EEA dengan kebenaran anda terlebih dahulu. Sila lihat bahagian "Untuk pengguna EEA" di bawah untuk mendapatkan butiran lanjut.

Adakah PlagiarismDetector.net akan mendedahkan mana-mana Data Peribadi atau Kandungan Pengguna saya?

Tidak, kami tidak berkongsi Data Peribadi atau Kandungan Pengguna dengan pengecualian keadaan terhad seperti yang dinyatakan dalam "Adakah PlagiarismDetector.net berkongsi Maklumat saya?" bahagian Polisi.

Bagaimanakah PlagiarismDetector.net mengendalikan isyarat Jangan Kesan?

Kami menghormati isyarat Jangan Kesan dan tidak menjejaki, menggunakan pengiklanan atau menanam kuki apabila mekanisme pelayar DNT tersedia.

PlagiarismDetector.net juga tidak membenarkan penjejakan tingkah laku pihak ketiga.

COPPA (Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak)

Adakah PlagiarismDetector.net mendapat maklumat daripada kanak-kanak?

Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak meletakkan ibu bapa dalam kawalan. PlagiarismDetector.net tidak secara sedar mendapat maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Sekiranya kami mengetahui bahawa kami telah memperoleh maklumat peribadi daripada kanak-kanak yang berumur kurang daripada 13 tahun, kami akan mengambil langkah yang perlu untuk mengeluarkan maklumat tersebut daripada sistem kami. Jika anda berumur di bawah 13 tahun, sila jangan berikan sebarang maklumat peribadi melalui Tapak, Perkhidmatan, Apl dan/atau Perisian. Kami juga menggalakkan ibu bapa dan penjaga mereka yang sah untuk memantau dengan teliti penggunaan Internet anak-anak mereka. Satu lagi cara untuk menguatkuasakan Polisi ini adalah dengan memaklumkan anak-anak mereka untuk tidak memberikan sebarang maklumat peribadi melalui Tapak, Perkhidmatan, Apl dan/atau Perisian tanpa kebenaran mereka.

Pemindahan, penyimpanan, pengekalan dan pemadaman data

Di manakah Maklumat saya disimpan apabila dikongsi dengan PlagiarismDetector.net?

Semua maklumat yang dikongsi kepada PlagiarismDetector.net akan dipindahkan ke, diproses dan disimpan di Amerika Syarikat. Setiap kali anda menggunakan Perisian kami pada mana-mana peranti anda, Kandungan Pengguna yang anda simpan akan disimpan secara setempat pada peranti khusus itu dan kemudian disegerakkan dengan pelayan kami. Tetapi, jika anda menyiarkan atau memindahkan sebarang Maklumat ke atau melalui Tapak, Apl, Perisian dan/atau Perkhidmatan kami, itu bermakna anda memberi kebenaran kepada Maklumat tersebut, termasuk Data Peribadi dan Kandungan Pengguna, dihoskan dan diakses di Amerika Syarikat.

Sejauh manakah maklumat saya selamat?

PlagiarismDetector.net berdedikasi untuk melindungi keselamatan Maklumat anda dan mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk melindunginya. Walau bagaimanapun, ketahui bahawa penghantaran data Internet, sama ada berwayar atau tanpa wayar, tidak boleh dijamin 100% selamat dan akibatnya, kami tidak dapat memastikan keselamatan Maklumat yang anda hantar kepada kami, termasuk Data Peribadi dan Kandungan Pengguna; oleh itu, anda mengakui bahawa anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri.

Kami di PlagiarismDetector.net menggunakan penyulitan standard industri untuk melindungi data anda dalam transit. Ini biasanya dirujuk sebagai teknologi lapisan soket selamat ("SSL") atau juga dikenali sebagai keselamatan lapisan pengangkutan ("TLS").

Pada masa kami menerima data anda, kami menyimpannya pada pelayan kami menggunakan gabungan langkah keselamatan fizikal, teknikal dan logik. Keselamatan data yang disimpan secara setempat dalam mana-mana Perisian kami yang dipasang pada peranti anda memerlukan anda menggunakan ciri keselamatan peranti anda. Adalah amat disyorkan agar anda mengambil langkah yang perlu untuk melindungi semua peranti yang anda gunakan berkaitan dengan Tapak, Perisian, Apl dan Perkhidmatan kami.

Jika PlagiarismDetector.net mengetahui tentang pelanggaran sistem keselamatan, kami mungkin menghantar pemberitahuan kepada anda untuk memberikan maklumat tentang langkah perlindungan, melalui alamat e-mel yang anda berikan kepada kami. Kami juga mungkin menyiarkan notis di Tapak untuk memaklumkan pengguna kami.

Bagaimanakah saya boleh memadamkan Data Peribadi saya daripada PlagiarismDetector.net?

Anda boleh memadamkan Data Peribadi anda daripada PlagiarismDetector.net pada bila-bila masa yang anda suka dengan hanya menghantar e-mel kepada kami di [email protected]. Sila ambil perhatian bahawa, atas sebab keselamatan, pengguna premium akan terlebih dahulu diminta untuk membatalkan langganan mereka sebelum mereka boleh membatalkan atau memadamkan akaun mereka dengan PlagiarismDetector.net.

Berapa lama Data Peribadi saya disimpan dalam sistem PlagiarismDetector.net?

Anda boleh memadamkan semua Data Peribadi anda daripada PlagiarismDetector.net pada bila-bila masa dengan membatalkan akaun anda seperti yang diterangkan di atas. Walau bagaimanapun, kami mungkin menyimpan beberapa Data Peribadi anda selama yang diperlukan untuk kepentingan perniagaan kami yang sah, termasuk pencegahan dan pengesanan penipuan, dan untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami termasuk cukai, pengauditan dan pelaporan undang-undang.

Apakah yang akan berlaku jika PlagiarismDetector.net menutup akaun saya?

Sekiranya PlagiarismDetector.net menutup akaun anda kerana pelanggaran Syarat Perkhidmatan anda, maka anda boleh menghubungi kami jika anda ingin meminta pemadaman data anda. Pentadbir kami akan menyemak permintaan sedemikian, menurut kewajipan undang-undang kami.

Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian California

CalOPPA ialah undang-undang negeri pertama di Amerika Syarikat yang memerlukan tapak web komersial dan perkhidmatan dalam talian untuk menerbitkan dasar privasi. Jangkauan undang-undang menjangkau jauh melebihi California untuk menghendaki mana-mana individu atau syarikat di AS (dan boleh dibayangkan di dunia) yang mengendalikan tapak mengumpul PII daripada pengguna California untuk menyiarkan dasar privasi yang mudah dilihat di tapak webnya dengan menyatakan dengan tepat maklumat yang dikumpul dan individu atau syarikat dengan siapa ia dikongsi.

Untuk maklumat lanjut, lawati: https://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Menurut CalOPPA, kami bersetuju menerima perkara berikut:

 • Pengguna boleh melawati tapak tanpa nama.
 • Sebaik sahaja dasar privasi ini dibuat, kami akan menambah pautan kepadanya pada halaman utama kami atau sekurang-kurangnya, halaman penting pertama selepas memasuki tapak web kami.
 • Pautan Dasar Privasi kami termasuk perkataan 'Privasi' di dalamnya, dan ia boleh didapati dengan mudah pada halaman yang dinyatakan di atas.
Amalan Maklumat Adil

Prinsip Amalan Maklumat Adil ialah tulang belakang undang-undang privasi di Amerika Syarikat. Ia juga memainkan peranan penting dalam membangunkan undang-undang perlindungan data di seluruh dunia. Oleh itu, adalah penting untuk memahami Prinsip Amalan Maklumat Adil dan cara ia harus dilaksanakan dengan mematuhi pelbagai undang-undang privasi untuk melindungi maklumat peribadi.

Dalam persetujuan dengan Amalan Maklumat Adil, tindakan responsif berikut akan diambil, sekiranya kejadian pelanggaran data berlaku:

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel:

 • Dalam masa 7 hari bekerja

Kami akan memberitahu pengguna melalui pemberitahuan dalam tapak

 • Dalam masa 7 hari bekerja

Kami juga bersetuju dengan Prinsip Pembetulan Individu mengikut mana individu mempunyai hak untuk mengejar hak yang boleh dikuatkuasakan secara sah terhadap mereka yang mengumpul dan memproses data dan gagal mematuhi undang-undang. Selaras dengan prinsip ini, individu bukan sahaja mempunyai hak yang boleh dikuatkuasakan terhadap pengguna data tetapi juga bahawa mereka mempunyai jalan lain kepada mahkamah atau agensi undang-undang untuk menyiasat dan/atau mendakwa oleh pemproses data.

Untuk pengguna EEA

PlagiarismDetector.net menggunakan, memproses dan merekodkan Data Peribadi, termasuk yang disenaraikan dalam "Maklumat Apakah yang PlagiarismDetector.net kumpulkan tentang saya?" bahagian, sebagaimana yang perlu untuk melaksanakan kewajipan kami, dan berdasarkan kepentingan perniagaan kami yang sah untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pelanggan kami. Kami memerlukan kebenaran anda untuk memproses Data Peribadi untuk menghantar pemberitahuan e-mel dan meletakkan kuki pada peranti anda. Dalam sesetengah kes, PlagiarismDetector.net boleh memproses Data Peribadi mengikut kewajipan undang-undang atau untuk melindungi kepentingan anda atau kepentingan orang lain.

Apakah hak saya sebagai pengguna, dan bagaimana saya boleh menggunakannya?

Orang yang berada di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) mempunyai hak tertentu dalam hal maklumat peribadi mereka yang termasuk hak untuk mengakses, membetulkan atau memadamkan Data Peribadi yang kami proses melalui penggunaan Tapak, Perisian, Apl dan/ atau Perkhidmatan. Jika anda seorang pengguna yang berada di EEA, anda boleh:

Minta laporan Data Peribadi dengan menyerahkan tiket sokongan.

Laporan ini akan mengandungi Data Peribadi yang kami ada tentang anda, dihantar kepada anda dalam format berstruktur, biasa digunakan dan mudah alih. Anda perlu log masuk ke akaun PlagiarismDetector.net anda. Sila ambil perhatian bahawa PlagiarismDetector.net boleh meminta maklumat tambahan daripada anda untuk tujuan pengesahan sebelum kami mendedahkan sebarang maklumat.

Anda boleh menukar atau memadamkan Data Peribadi anda.

Anda mempunyai pilihan untuk menukar Data Peribadi anda seperti nama dan alamat e-mel anda, serta pilihan bahasa, hanya pergi ke tetapan akaun anda. Jika sekiranya anda mendaftar untuk PlagiarismDetector.net menggunakan Google atau Facebook, atau jika anda menghadapi sebarang isu mengemas kini maklumat ini, sila serahkan tiket sokongan atau hubungi kami. Anda boleh memadamkan Data Peribadi anda daripada PlagiarismDetector.net dengan membatalkan akaun anda dengan kami.

Anda boleh menukar maklumat peribadi anda:

 • Dengan menghantar e-mel kepada kami
 • Dengan menghubungi kami
 • Dengan log masuk ke akaun anda
 • Dengan menghantar tiket sokongan kepada kami

Bantah kami memproses Data Peribadi anda.

Anda boleh membuat permintaan jika anda mahu kami berhenti menggunakan Data Peribadi anda, termasuk apabila kami menggunakan Data Peribadi anda atau menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda. Kami hanya menghantar komunikasi perniagaan atau promosi kepada pengguna yang terletak di EEA dengan kebenaran anda terlebih dahulu, dan anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan mengklik butang "nyahlanggan" yang boleh didapati dalam e-mel PlagiarismDetector.net dan juga dengan menukar kenalan anda keutamaan. Sila ambil perhatian bahawa anda masih akan terus menerima mesej transaksi mengenai Perkhidmatan kami, walaupun anda berhenti melanggan e-mel promosi.

Hantar aduan kepada pihak berkuasa.

Jika anda berada di rantau EEA dan berpendapat bahawa kami tidak mematuhi undang-undang perlindungan data, maka anda mempunyai hak untuk membawa aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan tempatan anda.
Jika anda mempunyai pertanyaan lain atau tidak mempunyai akaun PlagiarismDetector.net, anda boleh menghubungi kami dengan menyerahkan tiket sokongan.

Kandungan Pengguna Dimuat Naik pada PlagiarismDetector

Kami tidak menyimpan atau berkongsi dengan mana-mana pihak ketiga, kandungan yang dimuat naik oleh pengguna kami. Sebaik sahaja ia diproses dan pengguna mempunyai output, kandungan pengguna dialih keluar daripada sistem kami. Kami tidak menuntut sebarang hak pemilikan ke atas kandungan pengguna.

Kandungan Pengguna untuk Menyemak Plagiarisme
 • Kami tidak menyimpan atau menyimpan kandungan pengguna yang dimuat naik untuk menyemak plagiarisme. Kami juga tidak berkongsi kandungan pengguna dengan mana-mana pihak ketiga. Kerahsiaan dokumen pengguna kami adalah keutamaan bagi kami.
 • Fail atau kandungan yang anda muat naik untuk pengesanan plagiarisme dialih keluar serta-merta daripada sistem kami selepas diproses.
 • Kandungan atau fail yang dimuat naik oleh pengguna tidak diindeks oleh mana-mana enjin carian.
Imej yang dimuat naik pengguna
 • Imej yang dimuat naik ke PlagiarismDetector dimuat naik buat sementara waktu ke sistem kami untuk diproses.
 • Kami tidak berniat untuk melanggar privasi mana-mana pengguna, dan sistem kami memadamkan imej selepas 5 minit.
 • Tujuan alat ini adalah untuk memudahkan pengguna, dan semua kandungan dimuat naik oleh pengguna. Kami tidak menyokong bahan cetak rompak dalam apa jua keadaan.
 • Hak cipta untuk semua imej yang diserahkan kepada PlagiarismDetector kekal dengan pemilik/pengarang asal.
Adakah Dasar Privasi ini akan berubah?

Memandangkan PlagiarismDetector.net terus menambah baik perkhidmatan kami, kami mungkin perlu mengemas kini Polisi ini mengikut perubahan dalam Tapak, Perisian, Apl dan Perkhidmatan kami, perniagaan kami dan undang-undang yang berkaitan dengan kami dan anda. Walau bagaimanapun, kami akan sentiasa mengekalkan komitmen kami untuk menghormati dan melindungi privasi anda. Kami akan segera memberitahu anda sekiranya terdapat sebarang perubahan yang boleh memberi kesan kepada hak anda di bawah Polisi ini melalui e-mel atau menyiarkan sebarang pengubahsuaian lain pada Polisi ini, bersama-sama dengan tarikh kuat kuasanya, di kawasan yang paling mudah ditemui di Tapak. Kami amat mengesyorkan agar anda menyemak semula di sini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan berterusan anda PlagiarismDetector.net selepas sebarang semakan bermakna anda bersetuju dengan perubahan, dan persetujuan untuk terikat dengan, Polisi baharu. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana perubahan dalam Polisi ini dan tidak mahu maklumat anda tertakluk kepadanya, maka anda perlu memadamkan akaun anda dengan PlagiarismDetector.net.

Anda akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan dalam Dasar Privasi pada halaman Dasar Privasi kami.

Hubungi Kami

Anda boleh menghubungi kami dengan sebarang soalan berkaitan Dasar Privasi ini dengan menyerahkan permintaan meja bantuan di [email protected] atau melalui pos di:

Arked Kandungan (UK), LTD.

1 County Road, Thornton Heath, Surrey, CR7 8HN, England

Close Popup