Về chúng tôi

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ phát hiện đạo văn toàn cầu, với người dùng từ khắp nơi trên toàn cầu. Công cụ kiểm tra đạo văn của chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến văn bản, cụ thể là liên quan đến việc kiểm tra đạo văn và phát hiện sự tương tự. Đây là công cụ kiểm tra đạo văn trực tuyến miễn phí, mang lại lợi ích cho mọi người từ mọi tầng lớp trong xã hội. Phần mềm đạo văn của chúng tôi được thiết kế bởi một nhóm các nhà phát triển tận tâm và thành thạo bằng cách sử dụng các kỹ thuật và chiến lược tốt nhất để đảm bảo kết quả xác thực 100% thông qua việc mổ xẻ các câu riêng lẻ với sự trợ giúp của các nguồn dữ liệu xác thực. Chúng tôi có mục tiêu cung cấp cho bạn một dịch vụ đẳng cấp và tinh vi được thiết kế trên nền tảng kỹ thuật cụ thể.

Close Popup