PATAKARAN SA PAG-REFUND

Maaaring mag-claim ng refund ang mga customer na hindi nasisiyahan sa planong binili nila o sa kalidad ng serbisyo. Pakibasa ang aming patakaran sa refund sa ibaba bago gumawa ng desisyon sa pagbili ng alinman sa aming mga plano.

Pagbabalik

Maaaring i-post ito ng mga customer na gustong mag-claim ng pagbabalik sa loob ng 15 araw pagkatapos ng pagbili. Ang pangunahing bahagi ng mga mapagkukunan ng plano na ibinabalik ng isang customer ay dapat manatiling hindi nagamit upang mag-claim ng refund.

Proseso ng Pag-refund

Upang makakuha ng refund para sa isang plano, gamitin ang form na Makipag-ugnay sa Amin ng PlagiarismDetector at banggitin ang "i-refund ang aking plano" sa larangan ng paksa ng form. Aabisuhan ka ng aming customer care sa sandaling matanggap nito ang iyong kahilingan.

Pagbabalik ng bayad

Ang planong ibabalik mo ay susuriin, at susuriin din ang bilang ng mga query na iyong nagamit. Kung ang iyong kahilingan ay kwalipikado para sa isang refund, makukuha mo ang iyong bayad sa loob ng 5-7 araw ng trabaho. Maaaring mag-claim ng refund:

 • Linggu-linggo : Ang mga lingguhang plano ay hindi napapailalim sa anumang uri ng refund.
 • Buwan-buwan at Taon-taon : Maaaring i-claim ng mga user ang refund sa loob ng 15 araw pagkatapos ng pagbili.

Kung makipag-ugnayan ka sa amin pagkatapos ng yugto ng panahon na ito at ang iyong paggamit ay 0%, Plagiarismdetector.net ay hindi pa rin mananagot para sa anumang refund o pagtatalo.

Non-Refundable
 • Walang refund ang maaaring i-claim kung ang isang plano ay binili sa mga espesyal na alok o diskwento.
 • Hindi rin kwalipikado ang isang beses na subscription para sa anumang mga refund.
 • Ang mga add-on ay ganap na hindi maibabalik
Mga Kondisyon sa Pagbabayad

Ibabalik ang bayad sa parehong channel kung saan ito dumating para sa pagbili ng plano. Susuriin ang kasaysayan ng pagkonsumo, na kinabibilangan ng bilang ng mga query na ginamit at ang bilang ng mga salitang nasuri. Ang pagkonsumo ay makakaapekto sa babayarang halaga dahil ito ay ating ibabawas mula sa aktwal na refund. Dagdag pa, ang mga singil sa bangko ay ibabawas din.

Kung mayroon kang anumang iba pang query tungkol sa aming patakaran sa refund, gamitin ang parehong form sa Contact Us at ipaalam sa amin. Aabot sa iyo ang aming team ng suporta sa lalong madaling panahon.

Manu-manong Pagkansela.

Ang mga subscriber na gustong magkansela ng mga order ay dapat gawin ito sa pamamagitan ng proseso ng pagkansela na inaalok ng Plagiarismdetector.net

 • Maaaring kanselahin ng isang user ang subscription mula sa kanilang profile.
 • Kung ang isang user ay nakipag-ugnayan sa amin para sa pagkansela, kadalasan ay tumatagal ng 2-3 araw ng trabaho para sa pagkansela.
Pagkansela ng serbisyo.

Inilalaan namin ang karapatan ng unilateral na pagkansela ng serbisyo sa ilalim ng mga sumusunod na pangyayari:

 • Sinisira ng user ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.
 • Naiiba ang user sa mga normal na pattern ng paggamit na itinatag ni Plagiarismdetector.net mga serbisyo.
 • Sinusubukan ng user na magdulot ng pinsala sa reputasyon o normal na gawain ng Plagiarismdetector.net
 • Bilang pagtugon sa mga kahilingan para sa serbisyo sa customer.
 • Nakatanggap kami ng mga kahilingan sa pang-aabuso tungkol sa mga aksyon ng user mula sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas.
 • Ang pagkansela ng serbisyo ng kliyente ay nagpapahiwatig na ang lahat ng mga responsibilidad tungkol sa data, na natanggap ng Plagiarismdetector.net mga serbisyo, na saklaw ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, ay may bisa.
Close Popup